ประกาศฉุกเฉิน จาก .betsupport ขณะนี้ระบบไลน์ล่ม ซึ่งเกิดจากปัญหาจากทางผู้ให้บริก…

📢ประกาศฉุกเฉิน จาก .betsupport📢 🙏ขณะนี้ระบบไลน์ล่ม ซึ่งเกิดจากปัญหาจากทางผู้ให้บริการไลน์
อาจจะทำให้การตอบล่าช้า ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ🙏
หากไลน์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ แอดมินจะเร่งดำเนินการตอบให้เร็วที่สุด ขอบคุณค่ะ🙏


#ประกาศฉกเฉน #จาก #betsupport #ขณะนระบบไลนลม #ซงเกดจากปญหาจากทางผใหบรก

ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/clubwmth/